تبلیغات اینترنتیclose
پیچک( باقر رمزی) باصر
پیچک( باقر رمزی) باصر
شعر و ادب پارسی


پیچک( باقر رمزی) باصر
شعر و ادب پارسی

Email : pichak.sher@yahoo.com

باقر رمزی متخلص به باصر در سال 1345 در مشهد بدنیا آمد و در دوران راهنمایی بخاطر عدم آگاهی خانواده اش ، از تحصیل دست کشید و در یکی از چاپخانه های مشهد مشغول بکار شد. وی در سال 1364 عازم خدمت سربازی شد و در مناطق جنگی سومار به مواد مخدر آلوده شد. بعد از عملیات مرصاد در سال 1367 با اعتیاد کامل از خدمت ترخیص شد و به کار قبلی برگشت و در سال 1373 با همان اعتیادی که داشت تشکیل خانواده داد و در سال 1376 صاحب فرزندی به نام بابک شد. در سال 1379 بخاطر اعتیاد متارکه نمود و همسرش بابک را با خود برد. باصر همراه با کریستال دوران کوچه گردی و کارتن خوابی را آغاز کرد و چند سالی در پارکها و خیابانها ، سرگردان با برگها می زیست تا سال 1383 آن وضع ادامه داشت. در پاییز 83 وارد درمان شد و 19 سال اعتیاد را به کناری نهاد و پاکی را تجربه کرد. وی در سال 1385 با زهرا که او نیز آلوده مواد بود و باصر برای ترک وی اقدام نموده بود ازدواج کرد و در سال 1386 صاحب پسری به نام عارف شد. در سال 89 با ورود مادر زهرا به زندگی آنها ، زهرا بعد از چهار سال پاکی مطلق ، به مواد برگشت کرد و بعد از چند روز از مصرف مواد از دنیا رفت. باصر این بار با عارف تنهایی را سپری نمود تا سال 1390 که مجددا اقدام به ازدواج نمود. وی در سال 1391 اولین کتاب خود را با عنوان « به جهنم سرد خوش آمدید » را به چاپ رساند که بیش از هزار بیت غزل و قصیده و مثنوی را در آن جای داد و کتاب دیگر وی به نام « صد غزل از کوچه دیوانه ها » را که در دست جاپ است را به تحریر در آورد. وی اکنون با همسرش و عارف زندگی خوبی دارد و تاکنون از بابک خبری نیست. اشعار قرار گرفته در وبلاگ حاوی اشعار کامل کتاب "به جهنم سرد خوش آمدید" می باشد که حاوی غزل ، قصیده ، مثنوی ، دوبیتی و تک بیتی می باشد.