پیچک( باقر رمزی) باصر

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- گل خورشيد ::چه عجب بر سر ايوان بلور ( باقر رمزی) باصر
- كعبه و بتخانه::از رياكارى رندان دل بيگانه بسوخت( باقر رمزی) باصر
- چه كنم؟ ::بى تو اى سرو سهى در دل بستان ( باقر رمزی) باصر
- هو هوی تو :در مى ‏و ساغر دوشينه سر موى ( باقر رمزی) باصر
- فرهاد ::اى دريغا كز زمان تنها به ما فردا رسيد( باقر رمزی) باصر
- عمر ::خالي شده ام به سبك پيمانه عمر( باقر رمزی) باصر
- صفا و مروه ::در بيابان صفا مروه‏ اى تسبيح ( باقر رمزی) باصر
- شباب ::آن زمانى كه ادب را به كتاب آوردند( باقر رمزی) باصر
- زهره :: امشب بهاى لانه، دام است و آب و دانه ( باقر رمزی) باصر
- دام دل :: زندگي گاهي به خود وا دادن است( باقر رمزی) باصر
- زخم ابرو ::من كه شيرينم بياور جان فرهاد مرا( باقر رمزی) باصر
- روز میثاق ::در سراي بوسه بيني كام ( باقر رمزی) باصر
- رنگ خدا ::اگر دنيا مرا سيراب مى‏كرد( باقر رمزی) باصر
- در بدر :: گشتم اندر واژه‏ اى در باب عرفان دربدر( باقر رمزی) باصر
- انديشه :: مى‏ كشم بر بوم خويش انديشه‏ ى ( باقر رمزی) باصر
- خضراء::ز ويرانى چه مى‏ دانى كه پند است( باقر رمزی) باصر
- حق :: گفتم اى دل بس كن افغان ( باقر رمزی) باصر
- بیمار گل ::دوستم داشته باش ( باقر رمزی) باصر
- اغواها و افغانها :: گهي دل مي رود ز اينجا به ( باقر رمزی) باصر
- اصحاب مو ::خواب آرامم ميان طره اي از ( باقر رمزی) باصر
- اشک آتش :: من به دام مهر مهرويان و خوبان سوختم( باقر رمزی) باصر
- ارزانيم ما ::آذر و زرتشت و جام و طاق بستانيم ما( باقر رمزی) باصر
- آسان سوختم ::آسان سوختم :( باقر رمزی) باصر
- شقاوت ::ما در پى حديثيم او در پى شمايل( باقر رمزی) باصر
- شباهنگ ::خون است مرا باده و ميخانه‏ ام امشب( باقر رمزی) باصر
- «حور و پرى»دل به تو من باختم باختنم كافريست( باقر رمزی) باصر ...
صفحه قبل 1 ... 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد