پیچک( باقر رمزی) باصر

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- آسان سوختم:: من كه دل را بهر گرمي در ( باقر رمزی) باصر
- آتش اشک:: من به دام مهر مهرويان و خوبان ) باقر رمزی) باصر
- عیان:: عشق آمد و جانم كرد بي مايه عيانم كرد( باقر رمزی) باصر
- خیال:: سالها دل ز سر موي تو افشان كردم ( باقر رمزی) باصر
- قسم خورده ام:: با ياد تو در مجلس خوبان ( باقر رمزی) باصر
- شکنج :: به ســــيما رونق ابرو نماندست ( باقر رمزی) باصر
- جذبه:: حالا كه در انديشه من نور تو پيداست( باقر رمزی) باصر
- چشم دنیا :: هر كسي از ره رسيد و خون ( باقر رمزی) باصر
- پاره سنگ :: خلوت زاهد انديشه نگر شمع ثبوت( باقر رمزی) باصر
- ارزانیم ما :: آذر و زرتشت و جام و طاق بستانيم ما( باقر رمزی) باصر
- لال خودیم:: ما دانه خور كشته امسال خوديم( باقر رمزی) باصر
- آتش :: پروانه در آتش شد ومن با او درآتش( باقر رمزی) باصر
- سوختم و ساختم::ديده اي از روز وصلت تا به ( باقر رمزی) باصر
- تخدیرشدگان::زخم افيون ديدگان را طاقت ( باقر رمزی) باصر
- ناحق:: بس كه دل دادم به جامدامدلدار كسي( باقر رمزی) باصر
- تخم حرام:: هم نقش تو بر شانه ام از رنگ تر افتاد ( باقر رمزی) باصر
- درد آلاله:: دل ما در بدر از كوي دلان بود ، نبود ( باقر رمزی) باصر ...
- سادات :: شايد اينجا به تو لطفي دگر اثبات شود( باقر رمزی) باصر
- پیغام یاران::يارب از لطفت چشيديم مهرت ( باقر رمزی) باصر
- ای عاشقان :: اينجا به جاي اصل دين عكسي شمايل ( باقر رمزی) باصر
- دام دل:: زندگي گاهي به خود وا دادن است( باقر رمزی) باصر
- باروت :: بر تن بيمار ما جانا دگر شلاق بس( باقر رمزی) باصر
- زخم ابرو :: من كه شيرينم بياور جان فرهاد مرا( باقر رمزی) باصر
- کوچه ها:: سينه دل مردگان ياد آور خورشيد نيست( باقر رمزی) باصر
- داغی دیگر:: من شبستاني ميان آخرستان ساختم( باقر رمزی) باصر
- سکوت نو ::آ كه در دشت شقايق خار آسان مي رسد( باقر رمزی) باصر
- دستان غزل:: گر زمانی رسد این پنجه به ایوان غزل( باقر رمزی) باصر
- چشمه قعر::موعد وصل تو جانا دل بي تاب ربود( باقر رمزی) باصر
- گرداب چمن:: به چاهي اوفتادم من كه پيراهن ( باقر رمزی) باصر
- صحرا گرد ::باده را در ساغرستان مسلمانان كنيد( باقر رمزی) باصر
- قدم مشکین ::ديده بگشا كه در ايوان چمن ( باقر رمزی) باصر
- دل هر نوجوان:: شبي در كلبه ما نور افتاد ( باقر رمزی) باصر
- گلوبند:: من از ليلي وشان باستانم( باقر رمزی) باصر
- لب تکلم ::حيات آبستن درد است و ماتم( باقر رمزی) باصر
- حرا و عرفان ::آنكس كه در اين سراچه سامانم داد( باقر رمزی) باصر
- جعد گیسو ::نام ياقوتي ميان مرمرستانت نبود( باقر رمزی) باصر
- راه بهشت ::گو بهر وصال رخ جانانه فدائيم( باقر رمزی) باصر
- وسوسه موی :: بي تو دل دشت پر آوازه اي از ( باقر رمزی) باصر
- کنج زوایا :: به منزلگه ما آ كه در اينجا همه جمعند( باقر رمزی) باصر
- نفرین نامه :: تو را در سينه گل مي نشانم( باقر رمزی) باصر
- غواص دشت :: بنام بي كسي با تنگدستي( باقر رمزی) باصر
- نسیم لن ترانی :: ده ما كوچه باغي دارد از دور( باقر رمزی) باصر
- شبنم خداییست ::همه آسيمه سر دنبال آيات ( باقر رمزی) باصر
- توت و انار :: ما جفاي تو ز انشاء صبا مي بينيم ( باقر رمزی) باصر
- ادوار او :: چه غريبانه به دنبال خدا مي گردي ( باقر رمزی) باصر
- شفق وحشت :: شعر زيباي تو در دفتر شعر( باقر رمزی) باصر
- شب دعا :: روزي از چشمه خورشيد تو بر ميگردي ( باقر رمزی) باصر
- بام ملکوت :: برگها خشكيدندسايه ها كوچيدند ( باقر رمزی) باصر
- فصل یخی :: با سيه جامه شبي در محراب( باقر رمزی) باصر
- باغ طراوت :: تو كه در دشت فلان كوه سبد مي سازي( باقر رمزی) باصر
صفحه قبل 1 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد