پیچک( باقر رمزی) باصر

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- توبه::آن شير مَرغزاران، خفته است كنج بيشه( باقر رمزی) باصر
- ننه:: ننه اين جا همه در فكر تو بودند ننه( باقر رمزی) باصر
- ناب :: ز حضور سبز يوسف، برسان خدا نشانه( باقر رمزی) باصر
- زهر:: مگذار كه در حسرت پيمانه بميرى( باقر رمزی) باصر
- لب هندو:: حافظ آن خرقه و سجاده و عرفان بردى( باقر رمزی) باصر
- آبرو::دوش از پنجه‏ى غم آمده فرياد كسى( باقر رمزی) باصر
- رفته به گل::ره باريك و شب و قمرى در راه قبور( باقر رمزی) باصر
- شرر :: در كوى ما كه شكسته دلان را بود ثمر( باقر رمزی) باصر
- خموش:: ديشب به پيش مى فروش ( باقر رمزی) باصر
- فتنه::اى داد كه در جامعه شد شادى ( باقر رمزی) باصر
- شقاوت::ما در پى حديثيم او در پى شمايل( باقر رمزی) باصر
- چه کنم ؟::بى تو اى سرو سهى در دل بستان ( باقر رمزی) باصر
- فلک::جهان را نيستان به آتش كشيد( باقر رمزی) باصر
- هر جایی::نتوان غوطه خورى بر دل اين دريايى( باقر رمزی) باصر
- صبح کاذب:: هى مزن بر جان مردان نيشتر( باقر رمزی) باصر
- لقمان::جانا بگذر ز عيش و مستى( باقر رمزی) باصر
- رودابه:: حضورت تحفه‏اى بر ماه آورد ( باقر رمزی) باصر
- خلیفه::اى بى‏خبر از زفاف آلاله و نى ( باقر رمزی) باصر
- گلگشت::توئي كه از رداي من شراب كهنه باقر رمزی) باصر
- چاه::الهى يا الهى يا الهى( باقر رمزی) باصر
- درخت::تك درختى بود روزى در كويرى بى‏درخت( باقر رمزی) باصر
- بی عدالت::آنان كه به نام نيك نازند( باقر رمزی) باصر
- بتکده :: جستجو كن تو مرا در شب يلداى دگر( باقر رمزی) باصر
- سوگند نامه::آذر از راه مى و مى ز ازل پابرجاست( باقر رمزی) باصر
- دم تیغ::به كدام مذهب آيم كه به ( باقر رمزی) باصر
- ياقوت:: حريرى كز نگاهش برگرفتم( باقر رمزی) باصر
- نمک:: غافل شدم از باده‏ى مستانه‏ى جامش( باقر رمزی) باصر
- صابران::خدايا شاكرم با شاهدانت( باقر رمزی) باصر
- مقدس ترین::آمد قلم از بهر نگارش پس ديوار( باقر رمزی) باصر
- مور::اگر سلطانم ار شاهم اگر خورشيد ( باقر رمزی) باصر
- تار و تنبور::شب ديدار و يار و تار و تنبور( باقر رمزی) باصر
- چون كه طلا پيش تو مس مى‏شود::( باقر رمزی) باصر
- اى كه رخت در دل شب ديده شد::( باقر رمزی) باصر
- خيز و بيا تا ره صنعان رويم::( باقر رمزی) باصر
- من آن فرهاد بى‏جانم كه در اين جا نمى‏مانم ::( باقر رمزی) باصر
- اى كه شبانى تو به دشت و دمن::( باقر رمزی) باصر
- نوح نبى رفته و جا مانده‏ايم( باقر رمزی) باصر
- تا كه رسيدم به سحر شام شد::( باقر رمزی) باصر
- اى كه سحرگاه چمن ديده‏اى ::( باقر رمزی) باصر
- سايه شدم تا كه شدم مست خويش::( باقر رمزی) باصر
- روزى همايى به سر بام بود::( باقر رمزی) باصر
- هر چه كه بودم شده نقشى برآب::( باقر رمزی) باصر
- آب و خوراكم ز حرام آمدست::( باقر رمزی) باصر
- خال تو كى نقطه‏ى تصوير شد؟::( باقر رمزی) باصر
- كاشف تفسير كدام آيه‏اى؟::( باقر رمزی) باصر
- خاك تو اندازه مسجود نيست::( باقر رمزی) باصر
- مى ز كدامين قسم آورده‏اى ::( باقر رمزی) باصر
- بى‏خبر از شام غريبان شدى::( باقر رمزی) باصر
- بى‏خردان دانه به انبان كنيد::( باقر رمزی) باصر
- طاس من افتاده به اثنى عشر ( باقر رمزی) باصر
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد