پیچک( باقر رمزی) باصر

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- پریشان::دانى اى دل كه دگر جان تو درمان نشود؟( باقر رمزی) باصر
- دیوانه::سحر از دامن خود نرگس و سنبل آورد( باقر رمزی) باصر
- سجود::معنى معشوق و مى را عابد از دلها ربود( باقر رمزی) باصر
- افطار::اى باد صبا نكهت خوش گير و برم يار بيار( باقر رمزی) باصر
- گندم::مفروش تو گندم به سر كوچه و بازار( باقر رمزی) باصر
- دربدر::گشتم اندر واژه‏اى در باب عرفان دربدر( باقر رمزی) باصر
- طمع خاک::باورم نيست كه دستم نگرفت ( باقر رمزی) باصر
- پنجِ عصر :: اى دريغا مى‏رسد بر ما دمادم پنج عصر( باقر رمزی) باصر
- در بند:: به چمن گو چو مرا گشته ملال از كوثر( باقر رمزی) باصر
- ضعیفان::ساقى مى مستان را زود از ( باقر رمزی) باصر
- سبز::فتنه كرديد از طمع كارى بچسبانيد به سبز ( باقر رمزی) باصر
- فانی::در قفس بلبل و آن دانه و دام است هنوز( باقر رمزی) باصر
- دوش::ما چشيديم از غم و تنهايى يلداى دوش( باقر رمزی) باصر
- درویش و جام::پير خويشم با تو دارد شكوه از ( باقر رمزی) باصر
- رجعت::جامه دانت پى در بود و در او جان تو دوش( باقر رمزی) باصر
- دروغ::مهر مهرويان دروغ و سجده و ايمان دروغ( باقر رمزی) باصر
- آتشکده::مى‏زنم تكيه به زانو به شبستان دروغ( باقر رمزی) باصر
- بی دانه::در ميان من و گيسوى تو هم شانه‏ى ( باقر رمزی) باصر
- زبون::در ساغر مسكينان خون است و جنون اى دل( باقر رمزی) باصر
- امید ثمر::يك چشم به در دارم يك ديده‏ى‏تر دارم( باقر رمزی) باصر
- سد جوع::بيا اى نور عالم تاب بنگر( باقر رمزی) باصر
- مردگان::من چشمه‏هاى تشنه را با گريه ( باقر رمزی) باصر
- قوت::پيش تو سماع و رقص و مستى نكنم( باقر رمزی) باصر
- شانه شاهانه:: دوش با ياد تو من ناله فراوان كردم( باقر رمزی) باصر
- کاه و که::ديشب به خيالش دام من دانه جدا كردم( باقر رمزی) باصر
- نیستان::شرمنده‏ى آن صورت رخشان تو گشتم( باقر رمزی) باصر
- دامن::من در پى جام و جام با يار قديم( باقر رمزی) باصر
- دجال:: بى اذن دوست من مى‏خواره سر بر نياورم( باقر رمزی) باصر
- ابرو::اى خوشا آن روز كه در سلسله‏ى مو باشم( باقر رمزی) باصر
- سقا ::ما نام لافتى را از نام او گرفتيم( باقر رمزی) باصر
- دالان::بيا همچون سبكبالان ميان راه هم سالان( باقر رمزی) باصر
- غروب::زاهدم نى كه دمادم به خرابات روم( باقر رمزی) باصر
- جغد و فانوس::فرصتي ده كه من از جام جهان برخيزم( باقر رمزی) باصر
- یا حق::در برينم طعمه‏ى گندم خورم( باقر رمزی) باصر
- خیره سر::در نگاهى كه تو را در سفرم مى‏جويم( باقر رمزی) باصر
- گلستان::گاهى از گفتار باطن سربداران مى‏شوم( باقر رمزی) باصر
- بیمار::ما ز سر منزل عنقا به صلا آمده‏ايم ( باقر رمزی) باصر
- بت من::اى دل آيا بود امشب كه دعايى بكنيم؟( باقر رمزی) باصر
- آلاله و شمع::بار ديگر در ميان موى او رسوا شديم( باقر رمزی) باصر
- محرم اشک::ز غم هجر تو در باديه فرياد كشم( باقر رمزی) باصر
- مرغ در بند::بند در ميله و بر بلبل آزاد قفس مى‏سازيم( باقر رمزی) باصر
- ابتدایی:: ياد باد آن تندرستى را كه قامت داشتيم( باقر رمزی) باصر
- در عذاب:: من در اين ويران نخوابم بعد از اين( باقر رمزی) باصر
- یغما::قصه‏ى عاشقى‏ام برسر دلدار مزن( باقر رمزی) باصر
- سربدار::دريا ميان جامم از جام سربداران( باقر رمزی) باصر
- سپیدی:: گر مرا دردانه‏اى از شام تار آيد برون( باقر رمزی) باصر
- مست مست::گر پير مى فروشى ميخانه را رها كن( باقر رمزی) باصر
- سالوس::اى خوشا طره ز گيسوى حبيبان داشتن( باقر رمزی) باصر
- برادر::چو پيراهن دريدند از بر من( باقر رمزی) باصر
- جام جم::گرچه مستيم و خراب از مى و پيمانه بگو( باقر رمزی) باصر
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد