پیچک( باقر رمزی) باصر

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- شجر::بنگر از سر شاخه اشجار را( باقر رمزی) باصر
- گوهر::گر نيابى گوهرى هرگز نيابى خويش را ( باقر رمزی) باصر
- تیشه ها:: بيا باور كنيم انديشه‏ها را( باقر رمزی) باصر
- اهل آباد:: در اين بوران پاييزى نمى‏بينم بهارى را( باقر رمزی) باصر
- پروانه::بيا تا سر كشيم پيمانه‏ها را( باقر رمزی) باصر
- حقیقت طبیعت::نسيم سرد مى‏وزد، به سبزى( باقر رمزی) باصر
- انوار الهی:: گفتم ببر اى باد صبا ظلم و دغا را ( باقر رمزی) باصر
- معنا:: اگر آن ترك شيرازى به دست آرد دل ما را( باقر رمزی) باصر
- دارا نه دارا:: چرخى كه زمانه داد ما را( باقر رمزی) باصر
- آه:: آه چه آمد چنين بر سر اجداد ما( باقر رمزی) باصر
- مقیم او:: صد آفرين مقيم، كه درس آموزگار را( باقر رمزی) باصر
- بی مقدار::تا به چشمم مى‏كشم دستان ( باقر رمزی) باصر
- شب::نگذرد دست از سر زلف دل آرام تو شب( باقر رمزی) باصر
- شباهنگ::خون است مرا باده و ميخانه‏ام امشب( باقر رمزی) باصر
- مرثیه::ساغر از دست مى و باده خراب ( باقر رمزی) باصر
- بد سیرت::چين پيشانىِ من از غمِ حيرانى اوست( باقر رمزی) باصر
- محال::چشمى كه نموديم پى دولت ديدار ( باقر رمزی) باصر
- دایره::جز دافعه در كوى قدمگاه نماندست( باقر رمزی) باصر
- خواهم خفت::بر سر كوى تو من تا به سحر ( باقر رمزی) باصر
- عافیت های افغان::تن به آغوش تو اى خسروى ( باقر رمزی) باصر
- موی پریشان::اثر از سلسله‏ى موى پريشان تو ( باقر رمزی) باصر
- صبر ایوب::زين تألم تا به كى بايد گريست( باقر رمزی) باصر
- رباب :: در پيش آب مردن آيا مقصر آب است؟( باقر رمزی) باصر
- کانون::اين سخن راز كتاب شرف مجنون است( باقر رمزی) باصر
- پی پایان::اي دل ببين كه به دستانم آتش است ( باقر رمزی) باصر
- حاجی::صحنه‏ى بازى ما جايگه خوبان است ( باقر رمزی) باصر
- طوطی بازرگانی:: ارمغانى كه در اين باديه ( باقر رمزی) باصر
- سایه سار::بلبل از نغمه و قمري ز نفس ( باقر رمزی) باصر
- هما::ديگر از عطر خوشت يار، خبر نيست كه( باقر رمزی) باصر
- کار از کار گذشت:: مى‏توان از گنه رند خطاكار گذشت باقر رمزی) باصر
- خراب خراب:: از روز ازل لعبت بتخانه خراب است( باقر رمزی) باصر
- افسوس::موسم حج مى‏رسد يارب چرا احرام ( باقر رمزی) باصر
- خزان دیده::ز ازل تا به ابد چرخ زمان با ما نيست( باقر رمزی) باصر
- شعر و غزل::در بساط من غمديده دگر ياري ( باقر رمزی) باصر
- پیاله :: سيماى ما و من از نقش و هاله‏ى ( باقر رمزی) باصر
- دایه::بى تو مهتاب دلم ماه سياهيست( باقر رمزی) باصر
- رخسار:: گل يكدانه‏ى دل در تپش باد تو سوخت( باقر رمزی) باصر
- رسول (ص)::چه كند طره بجز سجده بر ابروي ( باقر رمزی) باصر
- کِلک::دلم دوباره زين زمانه گرفت( باقر رمزی) باصر
- من میمم:: فكر شيرين مكن اى زاهد و انديشه ( باقر رمزی) باصر
- مجلس::آن مى كه دست ساقى مى پرست ماست( باقر رمزی) باصر
- نور ممنوع:: آن شمع كه در ظلمت بيداران سوخت( باقر رمزی) باصر
- کودک درونم:: انجمن در وصف او انديشه‏ى بسيار ( باقر رمزی) باصر
- بی محل::چندگاهيست كه شعرم به سراغ ( باقر رمزی) باصر
- قيامت::قيامت در دل افكند، دو چشمت چون ( باقر رمزی) باصر
- جود و وجود تو::روزى كه جهان گشته منور ( باقر رمزی) باصر
- دار ::از پاى تو منصور زمان دار جدا نيست( باقر رمزی) باصر
- رنج و گنج::پيكر بى‏جان من خر مهره‏ى شطرنج ( باقر رمزی) باصر
- سنگ::با سرى بشكسته و تنگ و سبوسنگ ( باقر رمزی) باصر
- ندا :: دينى به گردن و زنجيرى به پاى ماست( باقر رمزی) باصر
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد