تبلیغات اینترنتیclose
پیچک( باقر رمزی) باصر
پیچک( باقر رمزی) باصر
شعر و ادب پارسی

 

 

باقــر رمــزی

::بـــــــــــــــــــــــــــــــــاصر::نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

سینین ::

 

 

دل سينايى‏ام جانا بلاى سينه سوزم شد

بيا سينين من بشنو كه طورم شام و روزم شد

خداى ديگرى اينجاست سزاى ما همين دنياست

كه دنيا زشت و گه زيباست سرابش كينه توزم شد

به موسى گفت سلطانى كزين دنيا چه مى‏دانى

بگفتا موسى عمران كه رخسارش عجوزم شد

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 163

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

کفایت::

 

 

حيف از آن لحظه كه هر دم به بطالت برود

علم و عالم به طريقى به جهالت برود

عالم اهل فنا را تو به چشم دل خويش

گر نبينى همه‏ى عمر و جوانى به كسالت برود

دى جوانى بگذشت تا كه رسيدم به افول

مرده شو هم نكند ميل و كفايت برود

 

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 117

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

سامری::

 

صياد را چه حرفى با صيد خويش دارد

آن جا كه خود در آستين صد دام و نيش دارد

گو شكوه‏اى ندارد صيد از كمندت اين جا

چون خال ماه رويان يك نقطه بيش دارد

موسى صفات خويشان در جان ما مجويى

زيرا كه سامرى هم آئين و كيش دارد

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 88

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

هم‏آغوشى::

 

 

چيست آن گل كه در اين شب به چمن مى‏آيد

شربتى دارد و با بوى سمن مى‏آيد

ما و او در دل شب صحبت ديرين داريم

او كه هر شب به هم‏آغوشى من مى‏آيد

بگذاريد كه در منزل او خوش باشم

اى كه گفتى ز تنت بوى كفن مى‏آيد

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 106

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

آرام::

 

 

روزى كه چمن را ز من آرام بگيرند

جام و مى و پيمانه هم آرام بگيرند

بوسيده به ناحق لب دردانه‏ام اينك

هوشيار كه از جام تو هم كام بگيرند

اى دانه كه افتاده‏اى در دامنه هوشيار

كين دايره هر دم چو تو از دام بگيرند

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 97

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

صبور::

 

 

ز صبورى همه شب غوره‏ى ما حلوا شد

دل سودا زده‏ام بار دگر رسوا شد

راه صبر اين دل از ايوب نبى ياد گرفت

كين چنين راهى كوه و كمر دنيا شد

پاى هر خوشه شبى را به سحر خسبيدم

تا كه ساغر شده مو دانه سحر صهبا شد

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 164

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

جاه::

 

معرفت را يوسف اندر چاه ديد

دست اخوان را بسى در جاه ديد

دست غيبى از سپهر آمد برون

تا عزيزى قدرت از درگاه ديد

گو نزيبد در جهان ظلم و دغا

چشم اغوا چشمه‏اى گمراه ديد

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 133

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

ظلم و دغا::

 

 

هر كه با طعنه در اين جا به جفا بنشيند

در شب حادثه با ظلم و دغا *بنشيند

پاى نوميد من اين بار اگر برخيزد

بى مى و مقصد و مقصود كجا بنشيند؟

به تمناى سخاي تو دل از روز ازل

در شبستان تو هر دم به دعا بنشيند

 

 

( باقر رمزی) باصر

 

 

 

 

 

 

دغا=    (دَ) (ص .) 1 - ناراست ، نادرست . 2 - سیم و زر ناخالص . 3 - دغل .

 

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 111

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

لعین::

 

كشتى دختر رَز ساحل چِل مى‏طلبد

زاهد از زهد و ريا كعبه‏ى دل مى‏طلبد

من و دل در طلب باده‏ى عرفان اما

او در انديشه بسا قوم خجل مى‏طلبد

واى بر سوسن و آلاله كه با دست لعين

كز دل خاك برون آمده گِل مى‏طلبد

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 90

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

خواب::

 

در ته چاهى مغنى عاقبت بى‏تاب شد

جام چشم از ناله‏ها پر آب شد

كام خود را از عطش بالا گرفت

كام او از جام او سيراب شد

تا رسيدش قطره‏اى بر راه دل

راه دل بيدار و خود در خواب شد

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 286

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

پریشان::

 

دانى اى دل كه دگر جان تو درمان نشود؟

دست يزدان طلبد، راهى دونان نشود؟

بشنو پند حكيمانه كه پيران گفتند

عقل گويد كه زر و سيم تو ايمان نشود

اضطراب دل غمديده به ظاهر نبود

دل پريشان شده ار موى پريشان نشود

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه شانزدهم, | بازديد : 195

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

دیوانه::

 

سحر از دامن خود نرگس و سنبل آورد

ساقى از علم يقين ساغرى از مل آورد

دل هر ساغر بشكسته ز مى مى‏سوزد

چون پيامى كه عدم بر دل بلبل آورد

برو اى عاقل فرزانه كه در دشت جنون

دل ديواه‏ى سرگشته كنون گل آورد

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه پانزدهم, | بازديد : 77

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

سجود::

 

معنى معشوق و مى را عابد از دلها ربود

عشق پر معنى ما را معنى يغما ربود

پير دردى كش مرا با آب چشم اغوا نمود

هر چه برنا بوده كو از دامن و سيما ربود

ساقى از روى محبت داده مى را در سجود

تا كه سر را برگرفتم دست نابينا ربود

 

 

( باقر رمزی) باصر

 

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه پانزدهم, | بازديد : 86

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

افطار::

 

 

اى باد صبا نكهت خوش گير و برم يار بيار

سبدى مشك بگير باده‏ى فرار بيار

ز تمرض همه دنبال مى و افيونند

گل بى‏خار بگير تلخه‏ى بيمار بيار

صنمى آهو چشم از بلغم دوش گريخت

ميل برگشت ندارد تو به اصرار بيار

تو كه طنّازى و من آگهم از طنّازيت

جامه‏ى تور بيفكن ز تن و خرقه‏ى ستار بيار

تو برو دختر رز بوسه‏ى تو تكراريست

ور نه يك بوسه ز خال لب غمخوار بيار

ساقيا پر شده غم در دل من مى‏بندم

راه دل را قدحم از ره نيزار بيار

ز طرب مطرب ما با دف و نى مى‏آورد

آب خضرى و بگفتيم به افطار بيار

چون نبخشيد حبيبم گنهم در را بست

لعل باصر تو ز خود نى كه ز دادار بيار

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه پانزدهم, | بازديد : 110

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 ارديبهشت 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

گندم::

 

مفروش تو گندم به سر كوچه و بازار

كين دانه بيرزد به زر و سكه و دينار

چون دانه فشانى به دمن خوشه برويد

هر خوشه نه صد بلكه دهد دانه‏ى بسيار

چون زاد و ولد از گل و ريحانه جدا نيست

پس دانه‏ى گندم شود اندازه‏ى خروار

در مزرع گندم مخورى دانه‏ى حسرت

هرگز ز طمعكارى مكن دانه به انبار

 

 

( باقر رمزی) باصر

برچسب ها : ,

موضوع : جهنم سرد درجه پانزدهم, | بازديد : 93